INSCRIPCIONS TANCADES - INSCRIPCIONES CERRADAS - REGISTRATION IS CLOSED


Inscripció a la I Jornada de Refit


Gràcies per inscriure't a la I Jornada de Refit (veure programa), que tindrà lloc el 26 de març a Mataró Marina Barcelona sota l'organització del Barcelona Clúster Nàutic, Daevi i Varador 2000. Les teves dades seran incloses en una base de dades que servirà per comunicar sobre l'esdeveniment. A més, aquest arxiu serà compartit per les tres entitats organitzadores, que en faran l'ús pertinent indicat a les respectives polítiques de privacitat de dades. Pots consultar-les a través d'aquests enllaços: Clúster, Daevi i Varador 2000.

Inscripción a la I Jornada de Refit

Gracias por inscribirte a la I Jornada de Refit (ver programa), que tendrá lugar el 26 de marzo en Mataró Marina Barcelona bajo la organización del Barcelona Clúster Nàutic, Daevi y Varador 2000. Tus datos se incluirán en una base de datos que servirá para comunicar sobre la actividad. Además, este archivo será compartido por las tres entidades organizadoras, que harán el uso pertinente indicado en sus respectivas políticas de privacidad de datos. Puedes consultarlas a través de los siguientes enlaces: Clúster, Daevi y Varador 2000.

Registration for the I Refit Conference

Thank you for registering for the I Refit Conference (read the program), which will take place on March 26 in Mataró Marina Barcelona under the organization of the Barcelona Clúster Nàutic, Daevi and Varador 2000. Your data will be included in a database that will be used to communicate about the activity. In addition, this file will be shared by the three organizing entities, which will make the pertinent use indicated in their respective data privacy policies. You can read them through the following links: Cluster, Daevi and Varador 2000 
* indicates required

Please, confirm you would like to hear from us by:

Email Marketing Powered by Mailchimp